< Vissza

Székhely otthon vagy székhelyszolgáltatón keresztül

2018-06-21 15:09:05

Székhely otthon vagy székhelyszolgáltatónálCégalapításkor kötelező kijelölni egy székhelyet és a központi ügyintézés helyét.  A székhely a cég bejegyzett irodája, tehát az a hely, ahol az adminisztratív jellegű tevékenységek folynak. A központi ügyintézés helye pedig a cég irányításának, ügyintézésének, döntéshozatalnak a helye. Amennyiben ennek a kettőnek a címe nem egyezik meg, azt a létesítő okiratban és a cégjegyzékben is fel kell tüntetni.

Törvényi szabályozás alapján a cég székhelye, telephelye, fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonában áll vagy amelynek használatára a cég jogosult. (A telephely a székhelytől eltérő , tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, mely a társasági szerződésben, alapító okiratban és az alapszabályban is rögzítve van. A fióktelep a székhelytől eltérő településen lévő telephely.)

Székhelyként a saját lakás is bejelenthető, ám az rengeteg gonddal járhat.  A székhelyen állandóan jelen kell lennie egy olyan személynek, aki jogosult a cég leveleinek átvételére. Át nem vett levél kellemetlen következményekkel járhat, például az adóhatóság felfüggesztheti a cég adószámát. Illetve bírósági eljárás vagy fizetésképtelenség esetén a végrehajtó a lakásnál fog megjelenni és a lakásban lévő vagyontárgyakat fogja lefoglalni.

Amennyiben ezt szeretnénk elkerülni, érdemes székhelyszolgáltatót igénybe venni. Ez egy (nem határozott idejű) szerződés aláírásával lehetséges, amelyet a megbízó cég köt meg a székhelyszolgáltatást biztosító céggel.

Hatósági ellenőrzésre felkészülve a következők betartására érdemes figyelni. A székhelyként megjelölt épület homlokzatára ki kell helyezni a megbízó cég cégtábláját. A székhelyen megtalálhatónak kell lennie az érvényes szerződésnek, amely megmutatja, hogy a cégvezető milyen jogcímen tűntette fel az adott helyszínt székhelyként, továbbá a társasági szerződés és cégbejegyzési végzés másolatának. A székhelynek rendelkeznie kell a cégvezető címével és telefonszámával, illetve a cég iratmegőrzési címével. A székhelynek pontos dokumentációt kell vezetnie a hivatalos levelek átvételéről és a cégvezetőnek való továbbításáról. A cég a székhelyszolgáltatóval kötött szerződésben köteles feltüntetni azokat az iratokat, amelyeket az adott székhelyen kíván őrizni és rendelkezésre tartani. A cég iratai közül a hatósági engedélyeket, cégiratokat, a számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adóhatóság felé történő adatbejelentési kötelezettségeivel kapcsolatos iratait köteles a székhelyen tárolni.

Ezt a bejegyzést 2018-06-21 15:09:05 küldték a Székhelyszolgáltatás kategóriába. Ide írhatsz emailt.