Cégalapítás - gyakori kérdések és válaszok

Cégalapítás - gyakori kérdések és válaszok

Vállalkozás indítása előtt sok szempontot kell figyelembe venni. Nem elegendő azt tudni mit szeretnénk csinálni, hanem, hogy mindezt hogyan akarjuk megvalósítani. Ehhez kell megtalálni a vállalkozás megfelelő jogi formáját, és ki kell választani a számunkra vélhetően legkedvezőbb adózási módot.

A leggyakoribb cégformák a betéti társaság (Bt.) és a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Általánosságban elmondható, hogy Bt.-t kisebb tőkeigényű (akár 5000 Ft tőkével is alapítható), alacsonyabb kockázatú, családi jellegű vállalkozások esetén érdemesebb választani. Kft. alapítása már komolyabb tőkét igényel (2017 márciusától Kft.-t alapítani csak 3 millió Ft törzstőkével lehetséges).

Mi a cégalapítás menete?

Elsőként természetesen el kell döntenünk, hogy melyik vállalkozási forma a legalkalmasabb a számunkra. A cégalapítás első lépése az alapító okirat, vagy társasági szerződés megírása ügyvédi segítséggel. A társasági szerződésnek vagy alapító okiratnak tartalmaznia kell a cég által végezni kívánt főtevékenységet. A létesítő okiratot vagy társasági szerződést a megírástól számított 30 napon belül van lehetőség benyújtani a cégbírósághoz. A bejelentés után rövid határidőn belül megérkezik a cégbejegyző végzés elektronikus úton, az új cég adataival (adószám, cégjegyzékszám, statisztikai számjel, esetleges közösségi adószám). A következő lépés a céges bankszámla nyitás, melyet a bejegyzést követő 8 napban el kell végezni. Céges számlát csak a cég képviselője személyesen indíthat, az alapító okirat/társasági szerződés, aláírási címpéldány és cégbejegyzést tartalmazó e-akta birtokában.

Cégalapítás - Mennyi időt vesz igénybe a bejegyzési eljárás?

A cégalapítás ügyintézése, ha minden szükséges irat rendelkezésre áll 1-1,5 óra. A cég bejegyzése pedig akár 3 munkanap alatt elkészülhet, hiszen ha a cégalapításhoz szükséges dokumentumok megvannak, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 1 munkanapja van arra, hogy kiállítsa a cég adószámát és a cégbíróság is 1 munkanap alatt bejegyzi a társaságot (ha az esetleges illetéket a cégbíróság részére időben befizették). Ha valamelyik dokumentumot elfelejtették csatolni, vagy valamilyen elintéznivaló még várat magára, akkor a cégvezetők 8 napot kapnak ezek pótlására.

Mit jelölhetek meg székhelyként?

Székhelyként megjelölhető saját tulajdonú ingatlanon kívül bérelt ingatlan is, abban az esetben, ha rendelkezünk a tulajdonostól egy hozzájárulási nyilatkozattal. Ha egyáltalán nem szeretnénk bajlódni a levelek átvételével, nem szeretnénk arra figyelni, hogy saját irodánkban mindig jelen legyen olyan személy, aki jogosult a cég leveleinek átvételére, vagy esetleg nem szeretnénk, hogy végrehajtás esetén lefoglalják az irodánkban található értékeket, akkor székhelyszolgáltatást is igénybe vehetünk.

Hol kell feltüntetni a vállalkozás által folytatott tevékenységi köröket?

A végezni kívánt főtevékenységet fel kell tüntetni a társasági szerződésben vagy alapító okiratban, mégpedig olyan formában, ahogy a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében (TEÁOR) megtalálható. Vannak olyan tevékenységek, amelyeknek végzése engedélyhez kötött. Ezek listája megtalálható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Az engedély megszerzése előtt is bejegyeztethető a cég, de a szóban forgó tevékenység folytatása csak az engedély birtokában kezdhető meg. Az engedélyt a cégközlönyben vagy a cég honlapján közzé kell tenni.

Betéti társaság (Bt.) alapítása

Betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges, egy beltag és egy kültag. A beltag a társaság működése nyomán előállt tartozásokért, amiket a társaság vagyona már nem fedez, teljes vagyonával, korlátlanul felelős. A kültag felelőssége csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulás mértékéig terjed. Az ügyvezetői posztot kül- és beltag is betöltheti, egyetlen feltétel, hogy mindenképpen jogviszonyban kell állnia az adott társasággal. Ha a társasági szerződésben nem tettek külön kikötést erre vonatkozóan, akkor a taggyűlésen meghozott döntésekben minden tag szavazata ugyanannyit ér.

Bt. tevékenységi köre

Bt. alapításnál elegendő feltüntetni a fő tevékenységi kört, ám ezek mellett lehetőség van más olyan tevékenységet is megjelölni, melyek a főtevékenységgel rokonok. A Bt. emellett folytathat minden olyan tevékenységet, mely nem tilos vagy engedélyköteles.

Bt. alapítás - törzstőke

A Bt. társaságot a tagjai törzsbetétjük befizetésével hozzák létre. Nincsen konkrétan meghatározva befizetendő minimum vagyon, azonban ennek a mértéknek meg kell haladnia a 0 Ft-ot. A tagok egyéni megállapodás hiányában a hozzájárulás arányában osztoznak a nyereségen és veszteségen is.

Bt. alapítás költségei

  1. cégbejegyzési illeték díja 0 Ft
  2. az ügyvédi költség díja 17.900 Ft-tól
  3. a székhelyül megjelölt ingatlan tulajdonlapjának ellenőrzése
  4. cég bélyegző készítés
  5. Logosz cégcsoport ajánlata Bt. alapításra: logoszcegcsoport.hu/cegalapitas-budapest/bt-alapitas

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) alapítása

Kft. alapítható egy vagy több taggal. A Kft. nagy előnye a Bt.-vel szemben, hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük erejéig terjed, azaz nem teljes körű. Egyszemélyes társaságok alapító okirat, többszemélyes társaság pedig társasági szerződés megírásával alapítható, amelyet ügyvéd ellenjegyzésével lehet a cégbíróságra benyújtani. Korlátolt felelősségű társaság alapítása illetékmentes, csupán az ügyvédi költséget kell kifizetni. Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez törzstőke befizetése szükséges, de többszemélyes társaság esetén a befizetett törzsbetét nagysága nem feltétlenül arányos a döntésekbe való részvétel nagyságával.

Kft. tevékenységi köre

A társasági szerződésben elég csak a főtevékenységet meghatározni és valamennyi gyakorolni kívánt tevékenységet be kell jegyezni a cégjegyzékbe. A társaság ezeken túlmenően is folytathat minden olyan tevékenységet, amely nem tilos, illetve nem korlátozott. (pl. engedélyköteles).

Mennyi a Kft. törzstőke?

A Kft. tagjainak törzsbetétéből tevődik össze a törzstőke, melynek többszemélyes társaság esetén el kell érnie a 3 millió forintos értékhatárt. Többszemélyes társaság esetén lehetséges, hogy a tagok nem ugyanakkora összeggel járulnak hozzá a törzstőke befizetéséhez, de semelyik tag törzsbetéte nem lehet kevesebb, mint 100 000 Ft. A törzstőke egy részét be kell fizetni, már a cégbíróságra való benyújtás előtt, de a maradék összeget elegendő a bejegyzést követő két évben elérhetővé tenni. Fontos azonban, hogy ameddig nincsen befizetve a teljes törzstőke, addig a tagok felelőssége korlátlan és teljes vagyonukkal felelnek a társaság kötelezettségeiért.

Kft. alapítás költségei

  • cégbejegyzési illeték díja : 0 Ft;
  • JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) lekérdezés díja: 1.700 Ft / fő (minden azonosítandó személynek fizetnie kell – mindenkinek, aki aláír) Logosz cégcsoport ezt a díjat átvállalja
  • tulajdoni lap díja az ingatlan (székhely, telephely, fióktelep után is) tulajdoni lapjának ellenőrzése - Logosz cégcsoport ezt a díjat átvállalja. Ajánlat Kft. alapításra:itt érhetőek el

Érdemes elolvasni még

Korlátolt felelősségű társaság alapítása

Korlátolt felelősségű társaság alapítása

A hatályos polgári jogi kódex a korlátolt felelősségű társaságot olyan gazdasági társaságként definiálja, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. Továbbá egyértelműen kijelenti, hogy a társaság kötelezettségeiért főszabály szerint a tag nem köteles helytállni.

Tovább...
Munka és egészség

Munka és egészség

Egészségük állapota nagyban befolyásolja a mindennapi életünket és az általános életminőségünket. Miért fontos az egészséges munkakörnyezet a munkavállalók és a vállalkozások számára egyaránt?

Tovább...
Milyen lehetőségek vannak vállalkozói hitel igénylésére?

Milyen lehetőségek vannak vállalkozói hitel igénylésére?

Hitelt nem csak abban az esetben lehet felvenni, amennyiben meg van szorulva pénzügyileg, sőt! Egy jól megválasztott vállalkozói hitel előre lendítheti üzletét, segíthet a növekedésben, terjeszkedésben. De mik a vállalkozói hitel feltételei és milyen vállalkozói hiteltípusok vannak?

Tovább...
Humorral a vásárlókért

Humorral a vásárlókért

A humor, mint eszköz, nem csak a magánéletben lehet hasznos, hanem a cégek életében is, hiszen a vásárlók szívesen választják azokat a vállatokat, akik bátran használják a humort kommunikációjukban.

Tovább...