Egyéni vállalkozó nyilvántartása


Egyéni vállalkozó nyilvántartása

Az Országgyűlés elfogadta a kormányhivatalok működésének egyszerűsítését szolgáló 2009. évi CXV. törvény módosítását, amelynek értelmében 2020. július 1-jétől az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggésbe hozható valamennyi hatáskör és informatikai rendszerek kezelése – melyek eddig a Belügyminisztériumhoz tartoztak - a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, azaz a NAV felelőssége lett. Tehát az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetése 2020 nyarától már a NAV feladatai közé tartozik.

A törvény értelmében „az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be”.

Az egyéni vállalkozó tevékenységeivel kapcsolatos bejelentésére (például a tevékenység megkezdése, illetve annak szüneteltetése vagy megszüntetése, továbbá a szüneteltetés utáni folytatása vagy a nyilvántartásban szereplő adatokban fellépő változásokat) díj- és illetékmentesen a Webes Ügysegéden keresztül, az erre a célra kijelölt nyomtatványon vagy a NAV valamely ügyfélszolgálatán van lehetőség, személyesen vagy meghatalmazott útján.

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, mely eléréséhez vagy Ügyfélkapu-regisztráció; vagy Telefonkódos-azonosítás szolgáltatásra vonatkozó regisztráció; vagy Elektronikus személyi igazolvány szükséges.

A bejelentésnek egyebek mellett tartalmaznia kell a bejelentő:

  • nevét
  • anyja nevét
  • születési helyét és idejét
  • lakcímét
  • állampolgárságát
  • a vállalkozásának főtevékenységének, és a folytatni kívánt egyéb tevékenység(ek)nek ÖVTJ-kódját
  • a székhely, valamint szükség szerint a telephely(ek) és fióktelep(ek) címét.

A bejelentési űrlap megfelelő kitöltését követően a NAV automatikusan - az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül - rögzíti az egyéni vállalkozó adószámát, tehát nyilvántartásba veszi, valamint ezzel egyidejűleg az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát is a bejelentő rendelkezésére bocsájtja, ezenkívül a nyilvántartásba vételről a Központi Statisztikai Hivatalt is értesíti. A törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

A nyilvántartási szám az egyéni vállalkozók hatósági szervek előtti azonosítását, tevékenységének átláthatóságát és más egyéni vállalkozóktól való megkülönböztetését szolgálja.

Az EVNY Portálon bárki számára díjmentesen lekérhetőek az olyan adatok, mint az egyéni vállalkozó neve, nyilvántartási száma, adószáma, statisztikai számjele, valamint a nyilvántartásba történő felvétel napja vagy a jelenlegi státusza (működik, szünetel vagy megszűnt). Ha a vállalkozás szünetelt vagy már megszűnt, akkor a szüneteltetés vagy megszűnés kezdő időpontja. Továbbá székhelyének – illetve telephelyének vagy fióktelepének - adatai, főtevékenységének megnevezése és ÖVTJ-kódja mellett az egyéni vállalkozás egyéb tevékenységi köreire vonatkozó adatok. A nyilvántartásban lévő adatok lekérdezése a kiválasztott egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy adószáma alapján történik.

Olyan egyéni vállalkozó, aki vállalkozó tevékenységet folytat, illetve folytatott, vagy igazolást kér arról, hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában a Webes Ügysegéden keresztül díjmentesen hatósági bizonyítványt igényelhet. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésétől számított 10 évig őrzi meg.

Mindezek mellett a már említett törvény módosításai értelmében 2020. januárjától megszűnt az egyéni vállalkozói igazolvány. Az érvénytelen igazolványokat 2020. március 1-ig lehetett leadni. A továbbiakban tehát az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához már nem szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány megléte.

Székhelyszolgáltatás egyéni vállalkozóknak is elérhető a LOGOSZ Cégcsoportnál. Forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Forrás: nav.gov.hu, net.jogtar.hu

Érdemes elolvasni még

Egyéni cég alapítása

Egyéni cég alapítása

Mik az egyéni cég előnyei az egyéni vállalkozással szemben, hogyan alapítható, és milyen lépések elengedhetetlenek az indításához? Olvassa el a részleteket cikkünkben!

Tovább...
Cég székhely változás bejelentése és székhelyszolgáltatás bejelentése

Cég székhely változás bejelentése és székhelyszolgáltatás bejelentése

A cégalapítás során kötelező székhely megjelölése. A székhely címét meg kell jelölni a létesítő okiratban, cégalapítás szerződésmintában. A cég székhely változás bejelentése és székhelyszolgáltatás bejelentése kötelező. A cég székhelye bejelenthető saját tulajdonú ingatlanba vagy igénybe vehető székhelyszolgáltatás is. Attól függően, hogy melyik lehetőséget választjuk eltérő bejelentési kötelezettségünk keletkezik.

Tovább...
Vállalkozói hitel feltételei

Vállalkozói hitel feltételei

A vállalkozói hitelfelvételnek számos oka lehet, nem csak az, hogy egy cég nehéz helyzetbe kerül, és a fennmaradásához, működéséhez elengedhetetlen a hitel. Az egyéb okok között megtalálható például a növekedés, bővülés finanszírozása; eszközök vagy gépek vásárlásának előfinanszírozása, és a pályázathoz kapcsolódó költségek előfinanszírozása is. A vállalkozói hitel feltételeivel érdemes tisztában lenni!

Tovább...
Startup cég alapítása

Startup cég alapítása

Egy startup cég alapítása technikailag nem különbözik más cégformák esetében történő cégalapítástól. Mégis speciális és egyedi egy ilyen cég létrehozása, indítása. Olvassa el cikkünkben az erről szóló részleteket!

Tovább...