Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége


Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Amióta hazánk belépett az Európai Unióba, a jogharmonizációnak és nyitott határoknak hála sokkal gördülékenyebbé vált egy külföldi személy számára, hogy Magyarországon vállalkozást alapítson, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetközi üzleti kapcsolatok is nagymértékben fejlődtek az utóbbi évek során. Cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgárnak is lehetséges, azonban ehhez szüksége lehet kézbesítési megbízottra.

Cégalapítást Magyarországon tehát külföldi állampolgár is végezhet, de ehhez mindenképpen szükséges először azt tisztáznunk, hogy különböző lehetőségek állnak egy külföldi természetes személy és egy külföldi jogi személy rendelkezésére, illetve külön szabályozás vonatkozik rájuk. Külföldi állampolgár ugyanúgy választhat az alapítandó cégformák között, mint a magyar állampolgárok, azonban a legnépszerűbbnek a külföldiek körében a korlátolt felelősségű társaság, valamint a részvénytársaság tekinthető.

Főszabály szerint annak a természetes külföldi személynek, aki Magyarországon akar vállalkozást alapítani magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie, azonban ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy Magyarországra kellene költözni, ugyanis a hatályos jogi szabályozás más lehetőséget is biztosít a kézbesítési megbízott jogintézményén keresztül. A kézbesítési megbízotti feladatokat elláthatja természetes személy, de lehet akár vállalkozás is, gyakran vállalnak például ügyvédi irodák is kézbesítési megbízást. A kézbesítési megbízott feladata tulajdonképpen az, hogy gondoskodjon a cég külföldi vezető tisztségviselőjének címzett küldemények átvételéről.

Mind az EU polgárainak, mind pedig a más külföldi országból érkező cégalapítóknak, ha nincs belföldön lakóhelye, meg kell neveznie egy kézbesítési megbízottat, akinek a nevét a cégjegyzékben is feltüntetik majd, hogy a cég leendő partnere is megfelelően tájékozódhassanak. A kézbesítési megbízásnak az egyik legfontosabb joghatása az, hogy ettől kezdve a kézbesítési megbízottnak kell címezni a megbízó hivatalos leveleit, valamint a kézbesítési megbízotti átvételt úgy kell tekinteni, mintha maga a külföldi megbízó vette volna át a hivatalos iratokat.

A kézbesítési megbízott szerepe tehát a leginkább abban áll, hogy a cégalapító külföldi személy részére kézbesítendő hivatalos küldeményeket átvegye, azokat a külföldön élő megbízó részére megfelelő formában és az átvételt követően a lehető leghamarabb továbbítsa. Miután a kézbesítési megbízott a küldeményt a magyar postai szabályoknak megfelelően átveszi, a szabályozás értelmében úgy kell tekinteni, mintha a megbízó ennek a küldeménynek a tartalmát az átvételt követő tizenötödik napig megismerte volna. A jogszabály ez által törvényi vélelmet állít fel, amely ellenkező bizonyításig áll fenn. Az ellenbizonyításnak pedig csak akkor van helye, ha a kézbesítés nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően történt, vagy ha egyéb, ez érintett személyek körén kívül eső, és nekik fel nem róható elháríthatatlan körülmény miatt nem ismerhette meg a külföldi megbízó a hivatalos küldemény tartalmát.

Fontos megjegyeznünk, hogy kézbesítési megbízotti minőségben nem járhat el az, aki a külföldi által alapított cégnek tagja, vagy valamilyen tisztséget tölt be az adott vállalkozásnál, például ha a vezető tisztségviselője, vagy pedig a felügyelőbizottságnak a tagja. Ahhoz, hogy a külföldi személy által alapítandó céget megfelelően bejegyezze a cégbíróság, a bejegyzési kérelemhez mindenképpen mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó iratokat, amelyeket teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában kell rögzíteni.

Érdemes elolvasni még

Milyen székhelyszolgáltatást érdemes választani?

Milyen székhelyszolgáltatást érdemes választani?

Minden vállalkozásnak kötelező székhelyet megjelölnie az alapításkor. Sokan választják székhelyszolgáltatás igénybevételét, mert nem szeretnének vagy nincs is lehetőségük arra, hogy saját maguk tegyenek eleget ezen feladatoknak. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni székhelyszolgáltató kiválasztásánál?

Tovább...
Online vállalkozás indítása igen népszerű

Online vállalkozás indítása igen népszerű

Online vállalkozás indítása most népszerűbb mint valaha. A technológia fejlődésével és a koronavírus következtében számos új foglalkozás, vállalkozási lehetőség jött létre vagy alakult át online is megvalósítható formára.

Tovább...
Cégalapítás cégnév ellenőrzés után ajánlott

Cégalapítás cégnév ellenőrzés után ajánlott

Ha nem megfelelő cégnévvel adjuk be cégalapítási kérelmünket a cégbíróság elutasíthatja a cég bejegyzését. A cégnévnek meg kell felelnie néhány előírásnak, hogy elfogadják, így a cégalapítás cégnév ellenőrzését követően javasolt csupán.

Tovább...
Saját vállalkozás indítása a NAV segítségével

Saját vállalkozás indítása a NAV segítségével

Hogyan kell céget alapítani? Hogyan lehet vállalkozást indítani egyszerűen, a legkevesebb hibával? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a cégalapítás támogatására hozta létre Mentor Programját, melynek során saját cég alapítása után nyújtanak segítséget vállalkozó szellemű cégtulajdonosoknak.

Tovább...