Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Amióta hazánk belépett az Európai Unióba, a jogharmonizációnak és nyitott határoknak hála sokkal gördülékenyebbé vált egy külföldi személy számára, hogy Magyarországon vállalkozást alapítson, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetközi üzleti kapcsolatok is nagymértékben fejlődtek az utóbbi évek során. Cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgárnak is lehetséges, azonban ehhez szüksége lehet kézbesítési megbízottra.

Cégalapítást Magyarországon tehát külföldi állampolgár is végezhet, de ehhez mindenképpen szükséges először azt tisztáznunk, hogy különböző lehetőségek állnak egy külföldi természetes személy és egy külföldi jogi személy rendelkezésére, illetve külön szabályozás vonatkozik rájuk. Külföldi állampolgár ugyanúgy választhat az alapítandó cégformák között, mint a magyar állampolgárok, azonban a legnépszerűbbnek a külföldiek körében a korlátolt felelősségű társaság, valamint a részvénytársaság tekinthető.

Főszabály szerint annak a természetes külföldi személynek, aki Magyarországon akar vállalkozást alapítani magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie, azonban ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy Magyarországra kellene költözni, ugyanis a hatályos jogi szabályozás más lehetőséget is biztosít a kézbesítési megbízott jogintézményén keresztül. A kézbesítési megbízotti feladatokat elláthatja természetes személy, de lehet akár vállalkozás is, gyakran vállalnak például ügyvédi irodák is kézbesítési megbízást. A kézbesítési megbízott feladata tulajdonképpen az, hogy gondoskodjon a cég külföldi vezető tisztségviselőjének címzett küldemények átvételéről.

Mind az EU polgárainak, mind pedig a más külföldi országból érkező cégalapítóknak, ha nincs belföldön lakóhelye, meg kell neveznie egy kézbesítési megbízottat, akinek a nevét a cégjegyzékben is feltüntetik majd, hogy a cég leendő partnere is megfelelően tájékozódhassanak. A kézbesítési megbízásnak az egyik legfontosabb joghatása az, hogy ettől kezdve a kézbesítési megbízottnak kell címezni a megbízó hivatalos leveleit, valamint a kézbesítési megbízotti átvételt úgy kell tekinteni, mintha maga a külföldi megbízó vette volna át a hivatalos iratokat.

A kézbesítési megbízott szerepe tehát a leginkább abban áll, hogy a cégalapító külföldi személy részére kézbesítendő hivatalos küldeményeket átvegye, azokat a külföldön élő megbízó részére megfelelő formában és az átvételt követően a lehető leghamarabb továbbítsa. Miután a kézbesítési megbízott a küldeményt a magyar postai szabályoknak megfelelően átveszi, a szabályozás értelmében úgy kell tekinteni, mintha a megbízó ennek a küldeménynek a tartalmát az átvételt követő tizenötödik napig megismerte volna. A jogszabály ez által törvényi vélelmet állít fel, amely ellenkező bizonyításig áll fenn. Az ellenbizonyításnak pedig csak akkor van helye, ha a kézbesítés nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően történt, vagy ha egyéb, ez érintett személyek körén kívül eső, és nekik fel nem róható elháríthatatlan körülmény miatt nem ismerhette meg a külföldi megbízó a hivatalos küldemény tartalmát.

Fontos megjegyeznünk, hogy kézbesítési megbízotti minőségben nem járhat el az, aki a külföldi által alapított cégnek tagja, vagy valamilyen tisztséget tölt be az adott vállalkozásnál, például ha a vezető tisztségviselője, vagy pedig a felügyelőbizottságnak a tagja. Ahhoz, hogy a külföldi személy által alapítandó céget megfelelően bejegyezze a cégbíróság, a bejegyzési kérelemhez mindenképpen mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó iratokat, amelyeket teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában kell rögzíteni.

Érdemes elolvasni még

Innovációs járulék változásai 2019-től

Innovációs járulék változásai 2019-től

Tavalyi adócsomagban megfogalmazott változtatás miatt olyan vállalkozások lesznek kötelesek innovációs járulékot fizetni, akiknek eddig nem kellet. Egy kisebb módosítás miatt néhány cég, akár több millió forintos adóterhet is köteles lesz ettől az évtől kezdve kifizetni.

Tovább...
Egyéni vállalkozó nyilvántartása

Egyéni vállalkozó nyilvántartása

Az Országgyűlés elfogadta a kormányhivatalok működésének egyszerűsítését szolgáló 2009. évi CXV. törvény módosítását, amelynek értelmében 2020. július 1-jétől az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggésbe hozható valamennyi hatáskör és informatikai rendszerek kezelése – melyek eddig a Belügyminisztériumhoz tartoztak - a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, azaz a NAV felelőssége lett. Tehát az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetése 2020 nyarától már a NAV feladatai közé tartozik.

Tovább...
Új vállalkozás indítása pályázat és támogatás segítségével

Új vállalkozás indítása pályázat és támogatás segítségével

A magyar kormány jelentős mértékben megemelte a kezdő vállalkozóknak szóló pályázatok keretösszegét. Az induló vállalkozók átlagosan 4-5 millió forintra pályázhatnak. A pályázat ezzel is támogatja a fiatalok vállalkozóvá válását és vállalkozás indítási költségeit, a támogatás mellett az újonnan vállalkozni vágyók képzésben is részesülhetnek. A pályázatról további információkat cikkünkben olvashat.

Tovább...