Kft. alapítás feltételei és menete


Kft. alapítás feltételei és menete

A Kft. az egyik legnépszerűbb cégforma, többek között azért, mert a tagok anyagi felelőssége nem teljeskörű. A Kft. többféle lehet, de akár egyszemélyes, akár többszemélyes, az alapítás minden esetben bizonyos feltételekhez van kötve.

Egy céget korlátolt felelősségű társaságnak (Kft.) nevezünk, mikor az egy előre meghatározott törzstőkéből jön létre, mely a tagok törzsbetétéből áll össze. Ha cégalapításra kerül a sor, ez az egyik legnépszerűbb forma, mivel ebben az esetben, a tagok a cég tartozásaiért nem felelnek teljes vagyonukkal, csak korlátolt felelősséggel rendelkeznek és kötelezettségük kizárólag a saját törzsbetétüknek mértékéig terjed.

Kft. indítása esetén a költség függ az ügyvédi díjtól, valamint a tagok számától és az egyéb külön szolgáltatásoktól is. A Kft. cégbejegyzése egyszerűsített eljárásban (cégtörvény szerinti iratmintával), valamint normál eljárásban is illetékmentes. A bejegyzését követő egyéb költségeket legtöbbször a bankszámlanyitás, a kereskedelmi és iparkamarai regisztrációs díj (5.000 Ft) és az opcionális bélyegző készítés teszi ki.

A Kft. költségének egy részét a Kft. törzstőke befizetése képezi. A Kft. minimális törzstőke összege 3.000.000 Ft, és az azt alkotó tagok törzsbetéteinek értéke minimum 100.000 Ft. A törzsbetét befizetése történhet pénz vagy apport formájában is.

Kft. alapítás feltételei közé tartozik a kötelező törzstőke befizetése, azonban a cégalapításnak az egész összeg befizetése nem előfeltétele. A törzstőkének elegendő csak egy részét biztosítani a bejegyzést megelőzően, majd a teljes összeget a Polgári törvénykönyvben vagy létesítő okiratban meghatározott időpontig befizetni. A Kft. tagok a teljes törzstőke befizetése előtt is a maguk által vállalt törzsbetét összegéig kötelezettek helytállni a társaság adósságaiért.

Egy Kft. lehet egyszemélyes vagy többszemélyes, de a tagok maximális létszáma jogilag nincs korlátozva. Ugyan törvényileg csak ezt a két fajtát különböztetjük meg, az ügyvédi munkadíj tekintetében gyakran három kategóriára bomlik:egyszemélyes, kétszemélyes és többszemélyes Kft..

Egyszemélyes Kft. létrehozása esetében társasági szerződés helyett alapító okiratot kell készíteni, azonban még néhány kivétellel a többszemélyes Kft.-re vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az egyszemélyes Kft. tulajdonosa lehet kiskorú is, azonban vezető tisztségviselő kizárólag nagykorú cselekvőképes személy lehet.

Cégalapításkor mind a vezető tisztségviselőnek, mind a tulajdonosnak előre egyeztetett időpontban meg kell jelennie személyesen egy ügyvéd (jogtanácsos) előtt. A tulajdonosnak és a vezető tisztségviselőnek személyi igazolványt, lakcímkártyát és adókártyát is szükséges magával vinnie, ezek a Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok. A cégalapításhoz igénybe vehetnek székhelyszolgáltatást, más esetben a székhelyként használni kívánt ingatlan tulajdonosától–esetleg haszonélvezőjétől is - beleegyező nyilatkozatot kell kérni.

Többszemélyes Kft. esetében fontos kihangsúlyozni, hogy a tagok által biztosított törzsbetét értéke nem feltétlenül befolyásolja a társaságban történő szavazati arányokat vagy az eredményből való részesedés mértékét. A társasági szerződésben meg lehet állapodni úgy, hogy a korábbiak a törzsbetétek arányától eltérjenek. Kétszemélyes társaságnál, ha a tulajdon 50-50%-os arányban oszlik, szinte minden esetben azt jelenti, hogy a döntéseket egyhangúlag kell meghozni.

A társasági szerződést szerződésmintával is el lehet készíteni, melyet minden tagnak alá kell írnia. A cégbejegyzési kérelmet csak az ügyvédi (jogtanácsosi) ellenjegyzést követően lehet beküldeni bejegyzés végett az illetékes Cégbíróságra.

A társasági szerződésben megadott főtevékenységen és néhány egyéb cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körön kívül a Kft. folytathat egyéb tevékenységeket is, hacsak az nem tilos vagy engedélyköteles.

Kft. alapítás a LOGOSZ irodáiban kedvező áron elérhető, akár székhelyszolgáltatás igénybevételével együtt is. „Minden, ami cégügy” egy helyen elérhető. Forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Érdemes elolvasni még

Székhelyszolgáltatás feltételei

Székhelyszolgáltatás feltételei

Egy induló vállalkozás esetén bizony hatalmas segítséget jelenthet egy székhelyszolgáltató vállalkozás bevonása, aki amellett, hogy biztosítja a vállalkozás székhelyének a bejelentéséhez szükséges feltételeket, gondoskodik a vállalkozás részére érkező küldemények átvételéről és azok továbbításáról. Kellemetlen következményekkel járhat olyan szolgáltató igénybe vétele, aki nem felel meg a székhelyszolgáltatás feltételeinek. Érdemes erre figyelni!

Tovább...
Székhelyszolgáltatás Pest megye területén

Székhelyszolgáltatás Pest megye területén

Pest megyei székhelyszolgáltatás és a vidéki székhelyszolgáltatás különböző előnyökkel járhat. Székhelyszolgáltatás Pest megyében akkor is igénybe vehető, ha a cégtulajdonosok nem itt laknak. A LOGOSZ segítségével székhelyszolgáltatást a fővárosban és környékén 13 irodában vehet igénybe egyszerűen és gyorsan.

Tovább...
Kkv-támogatási program indul a háború hatásaitól szenvedőknek

Kkv-támogatási program indul a háború hatásaitól szenvedőknek

Az Európai Bizottság már korábban elfogadott válságkerete után most jóváhagyta a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató, 90 milliárd forint keretösszegű programot. A támogatási intézkedés célja az, hogy az ukrajnai háború miatt bekövetkezett gazdasági zavart csökkentse és enyhítse a likviditási hiányt a magyar kormány.

Tovább...