Nonprofit cégalapítás


Nonprofit cégalapítás

A gazdasági társaságok alapvető jellemvonása közé tartozik az, hogy gazdasági haszonszerzés céljára jönnek létre, azaz legfőbb céljuk a profit megszerzése. Nonprofit cégalapításról akkor beszélünk, amikor olyan gazdasági társaság jön létre, amelyeknek nem ez jelenti a legfőbb motivációt, hanem valamilyen más cél érdekében szerveződnek. A leggyakoribb ezek közül a nonprofit Kft. alapítása.

Ezek a szervezetek alkotják lényegében a nonprofit szektort, amely bár nem a gazdasági haszonszerzést célozzák meg elsődlegesen, nem ritkán hatalmas vagyon felett rendelkeznek, vagy ép jelentős társadalmi befolyással rendelkeznek. Az alábbiakban a nonprofit szektor szervezeti formái kerülnek tételesen bemutatásra (amilyen a nonprofit Kft. is).

Alapítvány

Az alapítvány tulajdonképpen egy célvagyon, amelyet természetes és jogi személyek is létrehozhatnak egy vagy több cél megjelölésével és az annak eléréséhez szükséges vagyon rendelésével. Ennek a vagyonnak a mértéke elsősorban attól is függ, hogy nyílt vagy zárt alapítású az alapítvány. Egy már létező alapítványhoz csatlakozhatnak később mások is (nyílt alapítvány), ekkor csak a működés megkezdéséhez feltétlenül szükséges vagyont kell biztosítani. Ha az alapítók az alapító okiratban úgy döntenek, hogy később nem lehet csatlakozni (zárt alapítvány), akkor a cél eléréséhez szükséges teljes vagyont biztosítani kell az alapítvány indulásakor. Nem fontos, hogy össztársadalmi érdeket szolgáljon egy alapítvány, hanem szolgálhat egyéni érdeket is. Az alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végezhet.

Egyesület

Létrehozásához legalább 10 alapító tag kell, akik (néhány kivételtől eltekintve) bárkik lehetnek, természetes személyek vagy jogi személyek. Az egyesület tevékenysége ugyanakkor nem irányulhat elsődlegesen gazdasági tevékenység végzésére, de elsődleges céljainak megvalósítása érdekében végezhet gazdasági tevékenységet. Az ebből származó eredmény azonban nem osztható fel a tagok között, azt a cél elérésére kell fordítani. Ide sorolandóak a sportegyesületek, biztosító egyesületek, pártok. Maga az egyesület határozza meg, hogy milyen szabályok szerint, hogyan kíván működni. Kívülről nem lehet befolyásolni a szervezet felépítését, működését, hacsak az jogszabályba nem ütközik.

Nonprofit gazdasági társaság

Nonprofit gazdasági társaságot elsősorban önkormányzatok, és államigazgatási szervek hozhatnak létre, annak érdekében, hogy egy közhasznú célra bevételhez jussanak központi forrásokból, továbbá lehetőség van Európai Uniós keretből is pályázati úton forráshoz jutni, ezért is hoznak létre állami szervek nonprofit gazdasági társaságokat. Ezen kívül vannak köztük olyanok, amelyeket vállalkozások hoznak létre azzal a céllal, hogy bizonyos, mindegyikük számára hasznos, de külön‐külön csak veszteségesen kivitelezhető feladatot ellásson számukra. Például olyan kutatási‐fejlesztési feladatot folytat, aminek az eredményei mindegyik alapító számára hasznot hozhatnak. A nonprofit gazdasági társaság gazdasági tevékenységet végez, de nagyon fontos, hogy az eredmény nem osztható fel a tulajdonosok között, azt ugyanis a vállalkozás közhasznú tevékenységre kell fordítani. Leggyakrabban nonprofit Kft. alapítással találkozunk. A működési sajátosságai szerint megfelel a többi nonprofit szervezetnek a nonprofit Kft. alapítása is, csak abban különbözik, hogy cégforma szerint a Kft. jellemzői szerint alakult.

Szövetkezet

Az alapszabályban meghatározott összeggel és legalább hét természetes személy, alapító által létrehozható jogi személy, amely a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, célja pedig a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A szövetkezet lényeges eleme még, hogy tagjai személyes közreműködés is terheli.

A LOGOSZ Cégcsoport sajnos nem tud segítséget nyújtani nonprofit cégalapítás esetében. Ehhez való segítséget máshol szükséges keresni. Megbízható székhelyszolgáltatás azonban igénybe vehető irodáinkban nonprofit cégeknek is. Forduljanak bátran kollégáinkhoz!

Érdemes elolvasni még

Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása

Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása

A MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) felméréséből kiderül, hogy a jelenlegi vállalkozások körülbelül 33%-a foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót, ami által részt vesz a rehabilitációs foglalkoztatásban. Milyen pozitív hozamai lehetnek a vállalatok szempontjából, amennyiben megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak?

Tovább...
Új vállalkozás indítása pályázat és támogatás segítségével

Új vállalkozás indítása pályázat és támogatás segítségével

A magyar kormány jelentős mértékben megemelte a kezdő vállalkozóknak szóló pályázatok keretösszegét. Az induló vállalkozók átlagosan 4-5 millió forintra pályázhatnak. A pályázat ezzel is támogatja a fiatalok vállalkozóvá válását és vállalkozás indítási költségeit, a támogatás mellett az újonnan vállalkozni vágyók képzésben is részesülhetnek. A pályázatról további információkat cikkünkben olvashat.

Tovább...
Mennyibe kerül egy vállalkozás beindítása?

Mennyibe kerül egy vállalkozás beindítása?

Fontos, hogy előre tisztában legyünk a felmerülő költségekkel, mielőtt belevágunk egy vállalkozásba. Természetesen a vállalkozás indításánál sokkal több mindent számításba kell venni, mint csupán az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltás vagy a cégalapítás költségeit. A tevékenység megkezdéséhez szükséges lehet felszerelés megvétele, esetleg helyiség bérlése stb. A továbbiakban csak azon költségeket vesszük sorra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ember egyéni vállalkozóvá, vagy cégtulajdonossá váljon. Tehát mennyibe kerül egyéni vállalkozás indítása? Mennyibe kerül egy cég alapítása?

Tovább...