Székhelyszolgáltatás feltételei


Székhelyszolgáltatás feltételei

Egy induló vállalkozás esetén bizony hatalmas segítséget jelenthet egy székhelyszolgáltató vállalkozás bevonása, aki amellett, hogy biztosítja a vállalkozás székhelyének a bejelentéséhez szükséges feltételeket, gondoskodik a vállalkozás részére érkező küldemények átvételéről és azok továbbításáról. Kellemetlen következményekkel járhat olyan szolgáltató igénybe vétele, aki nem felel meg a székhelyszolgáltatás feltételeinek. Érdemes erre figyelni!

A székhelyszolgáltatókkal szemben a vonatkozó jogi szabályozás komoly feltételeket szab, amelyek elsősorban az ilyen tevékenységi körrel működő vállalkozások megbízhatóságát hivatottak biztosítani. Az elmúlt években többször is szigorodtak a székhelyszolgáltatás feltételeit szabályozó rendelkezések.

A székhelyszolgáltatás feltételei közül a legfontosabb az, hogy a székhelyként szolgáló ingatlannal a székhelyszolgáltatónak, mint megbízottnak kell valamely jogcím alapján rendelkeznie. A vonatkozó szabályok szerint a székhelyszolgáltatásra, csak az erre irányuló szerződés megkötését követően kerülhet sor, amely főszabály szerint csak határozatlan idejű lehet. Kivételt képez ez alól annak az esete, amikor a megbízó cég már eleve határozott időre jön létre, ilyen esetekben van lehetőség határozott szerződés megkötésére is.

A székhelyszolgáltatás szabályairól szóló rendelet értelmében székhelyként csak olyan ingatlan szolgálhat, amely vagy a székhelyszolgáltató tulajdona, vagy pedig olyan ingatlan, amelyre a székhelyszolgáltató használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba megfelelően bejegyezték. A székhelyszolgáltatás feltétele az, hogy a székhelyszolgáltató rendelkezzen az ingatlan tulajdonosának a székhelyszolgáltatáshoz történő előzetes írásbeli hozzájárulásával, valamint az alábbi feltételek valamelyikének is teljesülnie kell.

  • „a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,
  • a megbízott a cég cégjegyzék adatai között, mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy
  • a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.”

A székhelyszolgáltatásnak továbbá az is a feltétele, hogy a székhelyszolgáltatónak úgy kell az ingatlant kialakítania, hogy az alkalmas legyen az átvett hivatalos iratok megfelelő őrzésére és rendszerezésére, amelyről a megbízott székhelyszolgáltatónak naprakész iratjegyzéket kell vezetnie.

A székhelyszolgáltatók alapvetően a megbízó cégnek a székhelyszolgáltató által rendelkezésre tartott ingatlanban történő bejelentését vállalják, ezáltal ez a helyszín szolgál a cég hivatalos székhelyeként, ez a cím kerül be a cégnyilvántartásba is. Ennek következtében ide érkeznek a cég számára címzett hivatalos iratok is, amelyek megfelelő átvételéről a székhelyszolgáltatók gondoskodnak. Amellett, hogy a székhelyszolgáltató vállalkozások átveszik a hivatalos leveleket, és így azzal nem kell bajlódnia cég vezetőségének, ugyancsak a székhelyszolgáltató vállalkozások végzik ezen iratok rendszerezését is, valamint azok tartalmát rendszerint elektronikus formában másolják, és azt továbbítják a megbízó cég felé. Ennek eredményeként a megbízó mindig naprakész és pontos információkkal rendelkezhet a vállalkozását érintő hivatalos levelezést illetően.

A székhelyszolgáltatókat érintő legutóbbi szabályozás szerint, immár a székhelyszolgáltatás feltételei közé tartozik, hogy a szolgáltatók kötelesek ügyfeleik átvilágítására és szelektálására a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (2017. évi LIII) törvény, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (2017. évi LII.) törvény rendelkezései alapján.

A LOGOSZ Cégcsoport folyamatosan figyelemmel kíséri a székhelyszolgáltatás feltételeit szabályozó hatályos rendeleteket és ezeknek megfelelően alakítja át szolgáltatását. Megbízható székhelyszolgáltatás kedvező áron irodáinkban!

Érdemes elolvasni még

Székhelyszolgáltatás rendeletek

Székhelyszolgáltatás rendeletek

A székhelyszolgáltatás szabályairól több törvényi rendelet értekezik. A székhelyszolgáltatás feltételeinek maradéktalanul eleget tevő szolgáltatót nehéz találni. A LOGOSZ Cégcsoport országosan 20 irodában biztosít megbízható székhelyszolgáltatást. Tevékenységük végzése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az aktuális törvényi rendeleteknek megfeleljenek.

Tovább...
Kkv-támogatási program indul a háború hatásaitól szenvedőknek

Kkv-támogatási program indul a háború hatásaitól szenvedőknek

Az Európai Bizottság már korábban elfogadott válságkerete után most jóváhagyta a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató, 90 milliárd forint keretösszegű programot. A támogatási intézkedés célja az, hogy az ukrajnai háború miatt bekövetkezett gazdasági zavart csökkentse és enyhítse a likviditási hiányt a magyar kormány.

Tovább...
Változtak a fogyasztóvédelmi szabályozások

Változtak a fogyasztóvédelmi szabályozások

2022. január 1-től jelentős változásokat tapasztalhattunk a fogyasztóvédelmi szabályokban, amik az áruk adásvételét és a digitális szolgáltatások nyújtását érintették legfőképpen. Mire kell figyelni vállalkozóként, hogy eleget tegyünk az új rendelkezéseknek?

Tovább...