Székhelyszolgáltatás feltételei

Székhelyszolgáltatás feltételei

Egy induló vállalkozás esetén bizony hatalmas segítséget jelenthet egy székhelyszolgáltató vállalkozás bevonása, aki amellett, hogy biztosítja a vállalkozás székhelyének a bejelentéséhez szükséges feltételeket, gondoskodik a vállalkozás részére érkező küldemények átvételéről és azok továbbításáról. Kellemetlen következményekkel járhat olyan szolgáltató igénybe vétele, aki nem felel meg a székhelyszolgáltatás feltételeinek. Érdemes erre figyelni!

A székhelyszolgáltatókkal szemben a vonatkozó jogi szabályozás komoly feltételeket szab, amelyek elsősorban az ilyen tevékenységi körrel működő vállalkozások megbízhatóságát hivatottak biztosítani. Az elmúlt években többször is szigorodtak a székhelyszolgáltatás feltételeit szabályozó rendelkezések.

A székhelyszolgáltatás feltételei közül a legfontosabb az, hogy a székhelyként szolgáló ingatlannal a székhelyszolgáltatónak, mint megbízottnak kell valamely jogcím alapján rendelkeznie. A vonatkozó szabályok szerint a székhelyszolgáltatásra, csak az erre irányuló szerződés megkötését követően kerülhet sor, amely főszabály szerint csak határozatlan idejű lehet. Kivételt képez ez alól annak az esete, amikor a megbízó cég már eleve határozott időre jön létre, ilyen esetekben van lehetőség határozott szerződés megkötésére is.

A székhelyszolgáltatás szabályairól szóló rendelet értelmében székhelyként csak olyan ingatlan szolgálhat, amely vagy a székhelyszolgáltató tulajdona, vagy pedig olyan ingatlan, amelyre a székhelyszolgáltató használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba megfelelően bejegyezték. A székhelyszolgáltatás feltétele az, hogy a székhelyszolgáltató rendelkezzen az ingatlan tulajdonosának a székhelyszolgáltatáshoz történő előzetes írásbeli hozzájárulásával, valamint az alábbi feltételek valamelyikének is teljesülnie kell.

  • „a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,
  • a megbízott a cég cégjegyzék adatai között, mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy
  • a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.”

A székhelyszolgáltatásnak továbbá az is a feltétele, hogy a székhelyszolgáltatónak úgy kell az ingatlant kialakítania, hogy az alkalmas legyen az átvett hivatalos iratok megfelelő őrzésére és rendszerezésére, amelyről a megbízott székhelyszolgáltatónak naprakész iratjegyzéket kell vezetnie.

A székhelyszolgáltatók alapvetően a megbízó cégnek a székhelyszolgáltató által rendelkezésre tartott ingatlanban történő bejelentését vállalják, ezáltal ez a helyszín szolgál a cég hivatalos székhelyeként, ez a cím kerül be a cégnyilvántartásba is. Ennek következtében ide érkeznek a cég számára címzett hivatalos iratok is, amelyek megfelelő átvételéről a székhelyszolgáltatók gondoskodnak. Amellett, hogy a székhelyszolgáltató vállalkozások átveszik a hivatalos leveleket, és így azzal nem kell bajlódnia cég vezetőségének, ugyancsak a székhelyszolgáltató vállalkozások végzik ezen iratok rendszerezését is, valamint azok tartalmát rendszerint elektronikus formában másolják, és azt továbbítják a megbízó cég felé. Ennek eredményeként a megbízó mindig naprakész és pontos információkkal rendelkezhet a vállalkozását érintő hivatalos levelezést illetően.

A székhelyszolgáltatókat érintő legutóbbi szabályozás szerint, immár a székhelyszolgáltatás feltételei közé tartozik, hogy a szolgáltatók kötelesek ügyfeleik átvilágítására és szelektálására a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (2017. évi LIII) törvény, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (2017. évi LII.) törvény rendelkezései alapján.

A LOGOSZ Cégcsoport folyamatosan figyelemmel kíséri a székhelyszolgáltatás feltételeit szabályozó hatályos rendeleteket és ezeknek megfelelően alakítja át szolgáltatását. Megbízható székhelyszolgáltatás kedvező áron irodáinkban!

Érdemes elolvasni még

Cégalapítás - gyakori kérdések és válaszok

Cégalapítás - gyakori kérdések és válaszok

Vállalkozás indítása előtt sok szempontot kell figyelembe venni. Nem elegendő azt tudni mit szeretnénk csinálni, hanem, hogy mindezt hogyan akarjuk megvalósítani. Ehhez kell megtalálni a vállalkozás megfelelő jogi formáját, és ki kell választani a számunkra vélhetően legkedvezőbb adózási módot.

Tovább...
Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Amióta hazánk belépett az Európai Unióba, a jogharmonizációnak és nyitott határoknak hála sokkal gördülékenyebbé vált egy külföldi személy számára, hogy Magyarországon vállalkozást alapítson, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetközi üzleti kapcsolatok is nagymértékben fejlődtek az utóbbi évek során. Cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgárnak is lehetséges, azonban ehhez szüksége lehet kézbesítési megbízottra.

Tovább...
Új vállalkozás indítása pályázat és támogatás segítségével

Új vállalkozás indítása pályázat és támogatás segítségével

A magyar kormány jelentős mértékben megemelte a kezdő vállalkozóknak szóló pályázatok keretösszegét. Az induló vállalkozók átlagosan 4-5 millió forintra pályázhatnak. A pályázat ezzel is támogatja a fiatalok vállalkozóvá válását és vállalkozás indítási költségeit, a támogatás mellett az újonnan vállalkozni vágyók képzésben is részesülhetnek. A pályázatról további információkat cikkünkben olvashat.

Tovább...
Vállalkozás az alapoktól: hogyan vágjunk neki a feladatnak?

Vállalkozás az alapoktól: hogyan vágjunk neki a feladatnak?

Egy saját vállalkozás az alkalmazotti lét után egészen új terep. Rengeteg lehetőséget tartogat, azonban érdemes tudni, hogy megannyi buktatót is. Különösen abban az esetben, ha nem a megfelelő felkészültséggel vágunk neki. Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, melyek azoknak is segíthetnek az indulásban, akik korábban még nem próbálták ki magukat az üzleti élet ezen területén.

Tovább...