Székhelyszolgáltatás szerződés minta


Székhelyszolgáltatás szerződés minta

Egyéni és társas vállalkozások alapításánál is kötelező székhely megjelölése. Ha valaki nem szeretne a székhellyel összefüggésben lévő kötelezettségek ellátásával bajlódni, igénybe vehet székhelyszolgáltatást. A székhelyszolgáltatási szerződés minta aláírásától hatályos a határozatlan időre kötött, székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszony. De vajon mit is tartalmaz a székhelyszolgáltatás szerződés minta?

A székhelyszolgáltatás fogalma szerint a szolgáltató a székhellyel összefüggésben keletkező kötelezettségeknek üzletszerű gazdasági tevékenységként tesz eleget. A megbízó vállalkozások hivatalos leveleinek és küldeményeinek átvételét, megőrzését, rendelkezésre tartását és érkeztetését végzi, ezekről naprakész nyilvántartást vezet. A székhelyszolgáltatás szerződés minta tartalmazza a szolgáltató kötelezettségeit, melyek teljesen megegyeznek a székhelyszolgáltatás rendeletek által törvényileg meghatározott kötelezettségekkel. A székhelyszolgáltató által használt ingatlant a szerződés értelmében a megbízó cég jogosan tünteti fel székhelycímként, azonban az adott ingatlant ténylegesen nem használhatja.

A székhelyszolgáltatási szerződés minta kitöltéséhez szükséges adatok a következőek

Szolgáltatást igénybe vevő:

  • neve
  • email címe
  • meghatalmazott személy neve

Megbízó (szolgáltatást igénybe vevő):

  • cég neve, adószáma, székhelye
  • ügyvezető neve, születési helye és ideje, lakhelye, anyja neve, személyigazolvány száma és adóazonosító jele

Megbízott (székhelyszolgáltató):

  • cég neve, adószáma, székhelye, cégjegyzék száma
  • ügyvezető neve

Székhelyszolgáltatás díja és tartalma

A LOGOSZ Cégcsoportnál a székhelyszolgáltatás ára igen kedvező. Ráadásul munkatársaink a kötelezően elvégezendő feladatok mellett szívességi alapon vállalja szabad kapacitás függvényében, hogy a Cégbíróságtól, Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, önkormányzattól, önálló bírósági végrehajtótól, rendőrségtől, hatóságtól, államigazgatási rendszertől érkező hivatalos leveleket szkennelve továbbítja a megbízó cégnek.

A székhelyszolgáltatási szerződés minta kitöltése és aláírása utána az első évben nincsen lehetőség a szerződés rendes felmondására. Egy év után mind a két félnek joga van a szerződés 1 hónapos felmondási idővel való, egyoldalú írásos nyilatkozattal való felmondására. A szerződés mintában meg vannak határozva azon helyzetek is, amikor a szerződés azonnali hatállyal való felmondására lehetőség van.

A székhelyszolgáltatási szerződés megkötésekor legalább az első 6 hónap díját készpénzben kell kifizetni az irodában. A későbbiekben, a további szolgáltatási időszakra vonatkozóan a székhelyszolgáltatás díj megfizetése a tárgyidőszakot legalább 15 naptári nappal megelőzően esedékes a Szolgáltató felé készpénzben vagy banki átutalással.

A szerződés megkötésével a megbízó cég vállalja, hogy a leveleinek átvételére jogosult személy havi egyszer felkeresi a székhelycímként megadott irodát és átveszi a megérkezett küldeményeket, leveleket. Ha pedig előre láthatólag nem tud havonta megjelenni, akkor azt előzetesen jelzi. A megbízó köteles a szolgáltatót 5 napon belül tájékoztatni a társaság elérhetőségében, adataiban és ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról. A megbízó továbbá tudomásul veszi, hogy ha nem működik együtt és nem segíti az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor szerződéskötés meghiúsul, vagy már megkötött szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül.

Érdemes elolvasni még

Milyen céget alapítsak? Bt. vagy Kft. lenne jobb?

Milyen céget alapítsak? Bt. vagy Kft. lenne jobb?

A két leggyakrabban választott cégforma a Bt. (betéti társaság) és a Kft. (korlátolt felelősségű társaság). Ahhoz, hogy ki tudja választani melyik illeszkedik inkább céljaihoz, tisztában kell lennie a köztük lévő különbségekkel. Milyen vállalkozást érdemes indítani? Bt. vagy Kft. alapítása célszerű?

Tovább...
Kifizetődő tiszta energiára váltani?

Kifizetődő tiszta energiára váltani?

Klímavédelem szempontjából szerencsés megújuló, vagyis tiszta energia használata, ami először nagy befektetésnek tűnhet, viszont hosszútávon mindenképp kifizetődő. Miért és hogyan érdemes csökkenteni az energiafogyasztást és a elhasznált energia mennyiségét?

Tovább...
Cégalapítás online

Cégalapítás online

Az online cégalapítást részesítené előnyben az offline ügyintézéssel szemben? Olvassa el cikkünkben, hogy a cégalapítás mely lépései miként végezhetők online. A LOGOSZ Cégcsoportnál már arra is találtunk megoldást, hogy az ügyvéd jelenlétében történő aláírás is megoldható legyen online.

Tovább...