Törzstőke emelés lehetőségei


Törzstőke emelés lehetőségei

Egy gazdasági társaság életében gyakoriak a pénzügyi helyzetet érintő változások. Jelen cikkünkben a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) legfontosabb vagyoni elemének változása, a törzstőke emelés menete és lehetőségei kerülnek bemutatásra. A Kft. minimális törzstőkéje a jelenleg hatályos szabályozások szerint nem lehet kevesebb, mint 3 millió forint, ez alá az összeg alá nem is mehet a törzstőke. A Kft. minimális törzstőke összegének felemelésére azonban van jogi lehetőség.

A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó hatályos polgári jogi szabályok szerint alapvetően a törzstőke felemelésének két módozata különböztethető meg. Egyrészt a törzstőke emelés végbe mehet újabb vagyoni hozzájárulások teljesítése által, másrészt pedig a társaság törzstőkén felüli vagyonának törzstőkévé alakításával is.

A Polgári Törvénykönyv az újabb vagyoni hozzájárulások teljesítése útján történő törzstőke emeléséhez több feltétel teljesülését is előírja. Az egyik elsődleges kritérium, hogy valamennyi tagnak teljes egészében teljesítenie kell az általa korábban vállalt törzsbetétet, valamint a törzstőke emelés bejelentéséhez mindenképpen szükséges a tagok legalább háromnegyedes támogató szavazatával meghozott határozat is. Az emelést elfogadó határozatnak előírt tartalommal kell létrejönnie, így a határozatban rendelkezni kell a törzstőke emelés, valamint a vagyoni hozzájárulás mértékéről, továbbá annak teljesítési idejéről, az apport tárgyáról, illetőleg értékéről, valamint gondoskodni kell a határozatban azoknak a személyeknek a megjelöléséről, akik az elsőbbségi jogukkal élni nem kívánók helyébe lépnek.

Itt fontos megjegyeznünk, hogy a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulásokkal való felemelése kapcsán felvetődik annak a problémája, hogy az eredeti tulajdoni viszonyok átrendeződésével felborulhat a társaság belső erőviszonyainak korábbi rendje. A hatályos szabályozás a tulajdonosok védelme érdekében elsőbbségi jogot biztosít a tagoknak újabb vagyoni hozzájárulás vállalására.

A társaság tagjai számára ez elsőbbségi jog intézménye biztosítja a tőkeemelésben való részvételt. A tagoknak tizenöt napos határidőn belül van lehetőségük arra, hogy elsőbbségi jogukat gyakorolva részt vegyenek a törzstőke felemelésében. Az elsőbbségi jog gyakorlására a taggyűlés határozatában tizenöt napnál rövidebb határidőt is szabhat, azonban jogsértőnek minősül az a határozat, amely nyolc napnál rövidebb határidőt jelöl ki. Abban az esetben, ha a tag a fent megjelölt határidőn belül elsőbbségi jogával nem él, a többi tag számára nyílik meg a jog gyakorlásának lehetősége. Ha a többi tag sem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a taggyűlés által kijelölt személyek válnak jogosulttá. Mivel a társaság tagjai az elsőbbségi jog gyakorlására törzsbetéteik arányában jogosultak, így elvileg minden tag számára nyitva áll a lehetőség arra, hogy a társaságban fennálló részesedésének aránya ne csökkenjen, így megvalósulhat a törzstőke emelés tagi kölcsönből.

A törzstőke emelés lehetőségei közül a másik út a törzstőke felemelése a törzstőkén felüli vagyonból, amely leggyakrabban törzstőke emelés eredménytartalékból való kivitelezését jelenti. A társaság a törzstőkét a saját vagyonából a tagok háromnegyedes szótöbbségével meghozott határozat alapján emelheti fel, amennyiben a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, további feltétel, hogy a társaságnak rendelkeznie kell olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely tőkeemelésre fordítható. Ez lehet például a társaság szabad eredménytartaléka. A felemelés alapjául szolgáló pénzügyi helyzetet érvényes beszámolóval vagy közbenső mérleggel kell megfelelően igazolni.

Érdemes elolvasni még

A vállalkozás indítás feltételei

A vállalkozás indítás feltételei

A saját vállalkozás indítása kellemes gondolat, főleg, ha valaki számos ötlettel és elképzeléssel rendelkezik. Azonban minden esetben alapos tervezést igényel, figyelembe kell venni a vállalkozás indítás feltételeit. Cikkünkben összeszedtük azokat a pontokat, amelyeket érdemes megfontolni, mielőtt saját vállalkozás indításába kezd.

Tovább...
Cégalapítás online

Cégalapítás online

Az online cégalapítást részesítené előnyben az offline ügyintézéssel szemben? Olvassa el cikkünkben, hogy a cégalapítás mely lépései miként végezhetők online. A LOGOSZ Cégcsoportnál már arra is találtunk megoldást, hogy az ügyvéd jelenlétében történő aláírás is megoldható legyen online.

Tovább...
IT biztonság jelentősége napjainkban

IT biztonság jelentősége napjainkban

Az IT biztonságra való odafigyelés nemcsak sok kellemetlenségtől óvhatja meg a cégeket, hanem sok pénzt is spórolhat a vállalkozásoknak. Érdemes növelni a biztonságot és edukálni a munkavállalókat!

Tovább...