Tudnivalók a cégmódosításról


Tudnivalók a cégmódosításról

Vannak esetek, amikor a vállalkozásnak cégmódosításra van szüksége, ugyanis alapvető adatai változnak meg. Érdemes tisztában lenni a vállalkozásoknak a cégmódosítás alapjaival, mikor is szükséges és mi lesz a menete, milyen költségekkel fog járni?

A vállalkozás nyilvános adatai a cégjegyzékben vannak feltüntetve, cégbíróság tartja nyilván és mindenki számára elérhetőek az ebben foglalt információk a céggel kapcsolatban, ezért is fontos azok naprakészen tartása. Amennyiben a vállalkozásnak egy olyan adata változik meg, ami a cégjegyzékben szerepel, szükségessé válik a cégmódosítás. Melyek pontosan ezek az adatok?

A főtevékenység megváltoztatásához háromnegyedes szavazati többség szükséges, az egyéb tevékenységek változtatását azonban egyszerű szótöbbséggel lehet véghez vinni. A tevékenységek módosítását elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé szükséges bejelenteni, aki utána tájékoztatja a cégbíróságot, ahol a cégkivonat módosításra kerül.

Tevékenység módosítása esetén nem kötelező cégmódosítást végezni. Akkor lehet ez mégis szükséges, ha egy pályázatra való jelentkezéshez feltétel, hogy adott tevékenység szerepeljen a létesítő okiratban is. Ebben az esetben, akkor szükséges elindítani a változásbejegyzési eljárást, amikor a cégkivonatban már módosították a tevékenységi körök listáját. A NAV tájékoztatásában könyvelő segítségét lehet kérni.

Szintén elegendő a szótöbbség a cég székhelyének, telephelyének, fióktelephelyének módosításához, viszont ezek változásakor minden esetben szükséges a cégmódosítás. Szükséges továbbá a cégmódosítás a cégnév változtatásakor is.

Ugyanúgy, ahogy a cég alapításakor a cégnévre bizonyos szabályok vonatkoznak. A cégnévnek az adott cégforma nevét magában kell hordoznia, ezen túl egy vezérszót is, ami jellemzően a cégnév elején fog helyet foglalni. A vezérszó lehet mozaikszó, idegen szó, rövidítés, lényeges azonban, hogy más cégek nevétől különböznie kell, nem lehet megtévesztő mások számára.

Szintén szükséges a cégmódosítás akkor, ha a cég vezető tisztségviselőinek vagy a képviseletre jogosultaknak a személyes adataiban történik változás. Fontos ezek naprakészen tartása, ugyanis az üzleti partnerek a cégkivonat alapján tájékozódnak a képviseleti jogokról.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a cégmódosításra, mire kell figyelni a vállalkozásnak? A Ptk. megkülönböztet helyzeteket, mikor a társaság legfőbb szervének egyszerű szótöbbsége szükséges, mikor a háromnegyedes többség, illetve mikor az egyhangú szavazat a döntő:

  • Egyszerű szótöbbség elegendő, mikor az alábbi adatok egyikét változtatják meg: cégnév, telephely, fióktelep, székhely vagy a társaság főtevékenységén kívüli tevékenységi kör.
  • Háromnegyedes többség a létesítő okirat módosításához szükséges,
  • míg ahhoz, hogy olyan változást eszközöljenek, ami a tagok közül bárkit hátrányosan érintene vagy a helyzetét terhesebbé tenné, a gyűlés egyhangú szavazata szükséges.

Miután a Ptk. szabályai alapján megfelelő szavazati többség alapján végbemegy a cégmódosítás, a Cégtörvény és a IM rendelet alapján a változásbejegyzési eljárást szükséges elindítani. Ezt elektronikus úton, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva kell beadni.

Összegezve cégmódosítás, azaz változásbejegyzési eljárás akkor szükséges, ha a cégjegyzékben foglalt adatok megváltoznak. Ekkor az illetékes cégbíróságnál kell a módosításokat jelenteni. A folyamatban kötelező a jogi képviselet, illetve fontos figyelni a határidőre, ugyanis a módosítást követő 30 napon belül véghez kell vinni az elektronikus nemperes eljárást, aminek díja 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzétételi költségtérítés, amit a cégnek szükséges megfizetnie.

Érdemes elolvasni még

Székhelyszolgáltatás árak

Székhelyszolgáltatás árak

Feltétlenül szükséges székhelyszolgáltatást igénybe venni? Megéri egyáltalán? Van székhelyszolgáltatás olcsón? Mennyibe kerülnek a székhelyszolgáltatás árak? A székhelyszolgáltatás budapesti árak magasabbak, mint a vidékiek? Ha ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják olvassa el cikkünket!

Tovább...
Mi az, amit a kapcsolt vállalkozásokról tudni érdemes?

Mi az, amit a kapcsolt vállalkozásokról tudni érdemes?

A kapcsolt viszony megállapítása a vállalkozásoknál közel sem egyszerű feladat, a személyes kapcsolatokon túl vizsgálni szükséges az üzleti kapcsolatot is. Külső szemlélő akár két olyan vállalkozásról is hiheti, hogy kapcsolt, ami a törvény szerint nem az.

Tovább...
Kft. alapítás feltételei és menete

Kft. alapítás feltételei és menete

A Kft. az egyik legnépszerűbb cégforma, többek között azért, mert a tagok anyagi felelőssége nem teljeskörű. A Kft. többféle lehet, de akár egyszemélyes, akár többszemélyes, az alapítás minden esetben bizonyos feltételekhez van kötve.

Tovább...