Tudnivalók a cégmódosításról

Tudnivalók a cégmódosításról

Vannak esetek, amikor a vállalkozásnak cégmódosításra van szüksége, ugyanis alapvető adatai változnak meg. Érdemes tisztában lenni a vállalkozásoknak a cégmódosítás alapjaival, mikor is szükséges és mi lesz a menete, milyen költségekkel fog járni?

A vállalkozás nyilvános adatai a cégjegyzékben vannak feltüntetve, cégbíróság tartja nyilván és mindenki számára elérhetőek az ebben foglalt információk a céggel kapcsolatban, ezért is fontos azok naprakészen tartása. Amennyiben a vállalkozásnak egy olyan adata változik meg, ami a cégjegyzékben szerepel, szükségessé válik a cégmódosítás. Melyek pontosan ezek az adatok?

A főtevékenység megváltoztatásához háromnegyedes szavazati többség szükséges, az egyéb tevékenységek változtatását azonban egyszerű szótöbbséggel lehet véghez vinni. A tevékenységek módosítását elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé szükséges bejelenteni, aki utána tájékoztatja a cégbíróságot, ahol a cégkivonat módosításra kerül.

Tevékenység módosítása esetén nem kötelező cégmódosítást végezni. Akkor lehet ez mégis szükséges, ha egy pályázatra való jelentkezéshez feltétel, hogy adott tevékenység szerepeljen a létesítő okiratban is. Ebben az esetben, akkor szükséges elindítani a változásbejegyzési eljárást, amikor a cégkivonatban már módosították a tevékenységi körök listáját. A NAV tájékoztatásában könyvelő segítségét lehet kérni.

Szintén elegendő a szótöbbség a cég székhelyének, telephelyének, fióktelephelyének módosításához, viszont ezek változásakor minden esetben szükséges a cégmódosítás. Szükséges továbbá a cégmódosítás a cégnév változtatásakor is.

Ugyanúgy, ahogy a cég alapításakor a cégnévre bizonyos szabályok vonatkoznak. A cégnévnek az adott cégforma nevét magában kell hordoznia, ezen túl egy vezérszót is, ami jellemzően a cégnév elején fog helyet foglalni. A vezérszó lehet mozaikszó, idegen szó, rövidítés, lényeges azonban, hogy más cégek nevétől különböznie kell, nem lehet megtévesztő mások számára.

Szintén szükséges a cégmódosítás akkor, ha a cég vezető tisztségviselőinek vagy a képviseletre jogosultaknak a személyes adataiban történik változás. Fontos ezek naprakészen tartása, ugyanis az üzleti partnerek a cégkivonat alapján tájékozódnak a képviseleti jogokról.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a cégmódosításra, mire kell figyelni a vállalkozásnak? A Ptk. megkülönböztet helyzeteket, mikor a társaság legfőbb szervének egyszerű szótöbbsége szükséges, mikor a háromnegyedes többség, illetve mikor az egyhangú szavazat a döntő:

  • Egyszerű szótöbbség elegendő, mikor az alábbi adatok egyikét változtatják meg: cégnév, telephely, fióktelep, székhely vagy a társaság főtevékenységén kívüli tevékenységi kör.
  • Háromnegyedes többség a létesítő okirat módosításához szükséges,
  • míg ahhoz, hogy olyan változást eszközöljenek, ami a tagok közül bárkit hátrányosan érintene vagy a helyzetét terhesebbé tenné, a gyűlés egyhangú szavazata szükséges.

Miután a Ptk. szabályai alapján megfelelő szavazati többség alapján végbemegy a cégmódosítás, a Cégtörvény és a IM rendelet alapján a változásbejegyzési eljárást szükséges elindítani. Ezt elektronikus úton, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva kell beadni.

Összegezve cégmódosítás, azaz változásbejegyzési eljárás akkor szükséges, ha a cégjegyzékben foglalt adatok megváltoznak. Ekkor az illetékes cégbíróságnál kell a módosításokat jelenteni. A folyamatban kötelező a jogi képviselet, illetve fontos figyelni a határidőre, ugyanis a módosítást követő 30 napon belül véghez kell vinni az elektronikus nemperes eljárást, aminek díja 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzétételi költségtérítés, amit a cégnek szükséges megfizetnie.

Érdemes elolvasni még

Kkv-támogatási program indul a háború hatásaitól szenvedőknek

Kkv-támogatási program indul a háború hatásaitól szenvedőknek

Az Európai Bizottság már korábban elfogadott válságkerete után most jóváhagyta a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató, 90 milliárd forint keretösszegű programot. A támogatási intézkedés célja az, hogy az ukrajnai háború miatt bekövetkezett gazdasági zavart csökkentse és enyhítse a likviditási hiányt a magyar kormány.

Tovább...
Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Kézbesítési megbízott feladata és felelőssége

Amióta hazánk belépett az Európai Unióba, a jogharmonizációnak és nyitott határoknak hála sokkal gördülékenyebbé vált egy külföldi személy számára, hogy Magyarországon vállalkozást alapítson, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetközi üzleti kapcsolatok is nagymértékben fejlődtek az utóbbi évek során. Cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgárnak is lehetséges, azonban ehhez szüksége lehet kézbesítési megbízottra.

Tovább...
Külföldi cégalapítás? Lehetséges!

Külföldi cégalapítás? Lehetséges!

Magyar állampolgároknak lehetősége van külföldi cégalapításra is, ha valamilyen okból nem itthon szeretnének vállalkozásba kezdeni. A külföldi cégalapítás bizonyos hátrányok mellett sok előnnyel járhat, ha a vállalkozó körültekintően választ helyszínt és cégformát.

Tovább...