Új fizetésképtelenségi eljárás indítható


Új fizetésképtelenségi eljárás indítható

Idén a csőd- és felszámolási eljárás indítása mellett új lehetőség is elérhető a fenyegető fizetésképtelenségbe jutott vállalkozásoknak. Ezen vállalkozások kezdeményezhetik reorganizációs eljárás indítását is, mely a fizetőképesség helyreállítását tűzi ki célul.

A járványhelyzet miatt számos vállalkozás jutott nehéz helyzetbe. Amikor a vállalkozás vezetői előre látják, vagy előre láthatják, hogy a vállalkozás nem lesz képes eleget tenni a vele szemben támasztott kötelezettségeknek, akkor beszélünk fenyegető fizetésképtelenségről. A reorganizációs eljárást a nehéz helyzetbe került vállalkozás tudja kezdeményezni egy, a vezető tisztségviselő által leadott kérelemmel.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a vezető tisztségviselő által készített előterjesztést, melyet bemutatott a vállalkozás döntéshozó szerve előtt
  • a döntéshozó szerv reorganizációs eljárásról hozott határozatát
  • a döntő határozat keltének időpontját
  • vezető tisztségviselő nyilatkozatát, melyben kijelenti polgári- és büntető jogi felelőssége tudatában, hogy a meghatározott okiratokban tett nyilatkozatok, tényállítások és adatok megfelelnek a valóságnak és a vállalkozás helyzetét áttekintően bemutatják
  • igazolást, mely szerint a bírósági letéti számlára befizette az előzetes szakértői vizsgálat díját

A vezető tisztségviselőnek a határozat meghozatalától számítva 8 nap áll a rendelkezésére a kérelem bíróságra való benyújtására. A bíróság a benyújtástól számított 10 munkanapon belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezt követően, a kirendelt reorganizációs szakértő 5 munkanapon belül elvégzi a vizsgálatot és megállapítja, hogy a vállalkozás alkalmas-e reorganizációs eljárás alá vonásra. Ha a szakértő megállapítja az alkalmasságot, akkor a bíróság már következő nap elrendeli a 90 napos moratóriumot a vállalkozásnak.

Reorganizációs szakértőként csak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. által kirendelt szakértő jogosult eljárni. A szakértővel való együttműködés a moratórium időszaka alatt tovább folytatódik. A vezető tisztségviselő csak a szakértő írásbeli, előzetes beleegyezésével tehet jognyilatkozatot, vagy a hétköznapi gazdálkodási kérdések körén túlmutató kötelezettségvállalást. A reorganizációs eljárás a vállalkozás fizetőképességének és pénzügyi egyensúlyának helyreállítását segíti elő és ennek megfelelő intézkedéseket tartalmazhat, például állami finanszírozás bevonását; a vállalkozás működésének megváltoztatását, átszervezését; tulajdonosi szerkezet módosítását stb.

A reorganizációs eljárás polgári nemperes eljárásnak minősül, és lefolytatása a Fővárosi Törvényszék illetékessége alá tartozik. Nem igényli a létesítő okirat módosítását.

Forrás: menedzserpraxis.hu, net.jogtar.hu

Érdemes elolvasni még

Székhelyszolgáltatás Pest megye területén

Székhelyszolgáltatás Pest megye területén

Pest megyei székhelyszolgáltatás és a vidéki székhelyszolgáltatás különböző előnyökkel járhat. Székhelyszolgáltatás Pest megyében akkor is igénybe vehető, ha a cégtulajdonosok nem itt laknak. A LOGOSZ segítségével székhelyszolgáltatást a fővárosban és környékén 13 irodában vehet igénybe egyszerűen és gyorsan.

Tovább...
A székhely és a központi ügyintézés helye

A székhely és a központi ügyintézés helye

Az esetek többségében a cég székhelye egyúttal az a hely is, ahol a cég fő működése zajlik. Azonban a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a társaság székhelye és a központi ügyintézés helye más legyen.

Tovább...
Kifizetődő tiszta energiára váltani?

Kifizetődő tiszta energiára váltani?

Klímavédelem szempontjából szerencsés megújuló, vagyis tiszta energia használata, ami először nagy befektetésnek tűnhet, viszont hosszútávon mindenképp kifizetődő. Miért és hogyan érdemes csökkenteni az energiafogyasztást és a elhasznált energia mennyiségét?

Tovább...
Vállalkozás indítása önerő nélkül

Vállalkozás indítása önerő nélkül

Vállalkozás indítása önerő nélkül elég nehéz, de nem lehetetlen. Vannak különböző lehetőségek, melyek segítségével lehetséges vállalkozás indítása önerő nélkül is. Ez függ a vállalkozás típusától is, de vannak különböző vállalkozás indítási pályázatok és támogatások is, amiket igénybe lehet venni.

Tovább...