A járványhelyzet miatt számos vállalkozás jutott nehéz helyzetbe. Amikor a vállalkozás vezetői előre látják, vagy előre láthatják, hogy a vállalkozás nem lesz képes eleget tenni a vele szemben támasztott kötelezettségeknek, akkor beszélünk fenyegető fizetésképtelenségről. A reorganizációs eljárást a nehéz helyzetbe került vállalkozás tudja kezdeményezni egy, a vezető tisztségviselő által leadott kérelemmel.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a vezető tisztségviselő által készített előterjesztést, melyet bemutatott a vállalkozás döntéshozó szerve előtt
  • a döntéshozó szerv reorganizációs eljárásról hozott határozatát
  • a döntő határozat keltének időpontját
  • vezető tisztségviselő nyilatkozatát, melyben kijelenti polgári- és büntető jogi felelőssége tudatában, hogy a meghatározott okiratokban tett nyilatkozatok, tényállítások és adatok megfelelnek a valóságnak és a vállalkozás helyzetét áttekintően bemutatják
  • igazolást, mely szerint a bírósági letéti számlára befizette az előzetes szakértői vizsgálat díját

A vezető tisztségviselőnek a határozat meghozatalától számítva 8 nap áll a rendelkezésére a kérelem bíróságra való benyújtására. A bíróság a benyújtástól számított 10 munkanapon belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezt követően, a kirendelt reorganizációs szakértő 5 munkanapon belül elvégzi a vizsgálatot és megállapítja, hogy a vállalkozás alkalmas-e reorganizációs eljárás alá vonásra. Ha a szakértő megállapítja az alkalmasságot, akkor a bíróság már következő nap elrendeli a 90 napos moratóriumot a vállalkozásnak.

Reorganizációs szakértőként csak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. által kirendelt szakértő jogosult eljárni. A szakértővel való együttműködés a moratórium időszaka alatt tovább folytatódik. A vezető tisztségviselő csak a szakértő írásbeli, előzetes beleegyezésével tehet jognyilatkozatot, vagy a hétköznapi gazdálkodási kérdések körén túlmutató kötelezettségvállalást. A reorganizációs eljárás a vállalkozás fizetőképességének és pénzügyi egyensúlyának helyreállítását segíti elő és ennek megfelelő intézkedéseket tartalmazhat, például állami finanszírozás bevonását; a vállalkozás működésének megváltoztatását, átszervezését; tulajdonosi szerkezet módosítását stb.

A reorganizációs eljárás polgári nemperes eljárásnak minősül, és lefolytatása a Fővárosi Törvényszék illetékessége alá tartozik. Nem igényli a létesítő okirat módosítását.

Forrás: menedzserpraxis.hu, net.jogtar.hu