Új fizetésképtelenségi eljárás indítható

Új fizetésképtelenségi eljárás indítható

Idén a csőd- és felszámolási eljárás indítása mellett új lehetőség is elérhető a fenyegető fizetésképtelenségbe jutott vállalkozásoknak. Ezen vállalkozások kezdeményezhetik reorganizációs eljárás indítását is, mely a fizetőképesség helyreállítását tűzi ki célul.

A járványhelyzet miatt számos vállalkozás jutott nehéz helyzetbe. Amikor a vállalkozás vezetői előre látják, vagy előre láthatják, hogy a vállalkozás nem lesz képes eleget tenni a vele szemben támasztott kötelezettségeknek, akkor beszélünk fenyegető fizetésképtelenségről. A reorganizációs eljárást a nehéz helyzetbe került vállalkozás tudja kezdeményezni egy, a vezető tisztségviselő által leadott kérelemmel.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a vezető tisztségviselő által készített előterjesztést, melyet bemutatott a vállalkozás döntéshozó szerve előtt
  • a döntéshozó szerv reorganizációs eljárásról hozott határozatát
  • a döntő határozat keltének időpontját
  • vezető tisztségviselő nyilatkozatát, melyben kijelenti polgári- és büntető jogi felelőssége tudatában, hogy a meghatározott okiratokban tett nyilatkozatok, tényállítások és adatok megfelelnek a valóságnak és a vállalkozás helyzetét áttekintően bemutatják
  • igazolást, mely szerint a bírósági letéti számlára befizette az előzetes szakértői vizsgálat díját

A vezető tisztségviselőnek a határozat meghozatalától számítva 8 nap áll a rendelkezésére a kérelem bíróságra való benyújtására. A bíróság a benyújtástól számított 10 munkanapon belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezt követően, a kirendelt reorganizációs szakértő 5 munkanapon belül elvégzi a vizsgálatot és megállapítja, hogy a vállalkozás alkalmas-e reorganizációs eljárás alá vonásra. Ha a szakértő megállapítja az alkalmasságot, akkor a bíróság már következő nap elrendeli a 90 napos moratóriumot a vállalkozásnak.

Reorganizációs szakértőként csak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. által kirendelt szakértő jogosult eljárni. A szakértővel való együttműködés a moratórium időszaka alatt tovább folytatódik. A vezető tisztségviselő csak a szakértő írásbeli, előzetes beleegyezésével tehet jognyilatkozatot, vagy a hétköznapi gazdálkodási kérdések körén túlmutató kötelezettségvállalást. A reorganizációs eljárás a vállalkozás fizetőképességének és pénzügyi egyensúlyának helyreállítását segíti elő és ennek megfelelő intézkedéseket tartalmazhat, például állami finanszírozás bevonását; a vállalkozás működésének megváltoztatását, átszervezését; tulajdonosi szerkezet módosítását stb.

A reorganizációs eljárás polgári nemperes eljárásnak minősül, és lefolytatása a Fővárosi Törvényszék illetékessége alá tartozik. Nem igényli a létesítő okirat módosítását.

Forrás: menedzserpraxis.hu, net.jogtar.hu

Érdemes elolvasni még

Székhelyszolgáltatás IPA mentes településen

Székhelyszolgáltatás IPA mentes településen

A hazai szabályozás lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak, hogy saját körben határozzanak a beszedett iparűzési adó (IPA) mértékéről. A vállalkozásoknak az iparűzési adó tehát megspórolható azon területeken, ahol az IPA 0%, ezeket nevezzük belföldi adóparadicsomoknak. Az IPA mentes székhelyszolgáltatás egyre népszerűbb napjainkban.

Tovább...
Offshore cég alapítása

Offshore cég alapítása

Offshore cég alapítása bár legtöbbször költségesebb, mint egy magyarországi cégalapítás, az adózási előnyök miatt azonban vannak, akiknek megéri.

Tovább...
Vállalkozói hitel feltételei

Vállalkozói hitel feltételei

A vállalkozói hitelfelvételnek számos oka lehet, nem csak az, hogy egy cég nehéz helyzetbe kerül, és a fennmaradásához, működéséhez elengedhetetlen a hitel. Az egyéb okok között megtalálható például a növekedés, bővülés finanszírozása; eszközök vagy gépek vásárlásának előfinanszírozása, és a pályázathoz kapcsolódó költségek előfinanszírozása is. A vállalkozói hitel feltételeivel érdemes tisztában lenni!

Tovább...
Milyen vállalkozást érdemes indítani 2020-ban?

Milyen vállalkozást érdemes indítani 2020-ban?

Az Opten céginformációs statisztikája alapján Magyarországon évről évre közel 30 ezer új vállalkozás kerül bejegyzésre. A jelenlegi koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági válság következtében sok magánszemély új vállalkozás indítása mellett döntött. A statisztika szerint idén márciusban közel 2400 cégalapítást regisztráltak. Cikkünkben részletezzük, hogy a koronavírusra való tekintettel most milyen vállalkozást érdemes indítani.

Tovább...