Cég megszűnésének módjai

Cég megszűnésének módjai

Gazdasági társaságok több okból megszűnhetnek vagy (jogutódlással) átalakulhatnak. Mind a két esetben számos elintézni való akad, amire oda kell figyelni.

A cég megszűnése a cégjegyzékből való törléssel válik hivatalossá, tehát a társaság megszűnésének időpontja a cégjegyzékből való törlés időpontja. Ehhez szükség van a Cégbíróság jogerős végzésére. A társaság átalakítására vonatkozó adatokat pedig, több elintézendő mellett, hivatalos közlönyben is közzé kell tenni.

Gazdasági társaságok megszűnésének több oka is lehet:

  • Határozott időtartamra lett létrehozva a társaság, és ez az időtartam letelt (létesítő okirat tartalmazza).
  • Tagok elhatározzák a jogutód/jogutód nélküli megszűntetést.
  • Arra jogosult szerv megszünteti.
  • Többszemélyes társaság tagjainak létszáma 1 főre csökken.

Jogutódlással történő megszűnés:

Jogutódlással történő megszűnés, szűkebb értelemben átalakulás, lehet egyesülés, beolvadás, kiválás. Ebben az esetben az új gazdasági társaságra vonatkozó létesítési szabályokat figyelembe kell venni. Átalakulás abban az esetben nem lehetséges, ha a társaság csődeljárás alatt áll, vagy folyamatban van büntető jogi intézkedés. Az átalakulásról a tagok átalakulási terv elfogadásával döntenek, melyet a döntéssel együtt közzé kell tenni.

A közleménynek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • átalakuló társaság neve, székhelye és cégjegyzék száma
  • létrejövő társaság gazdasági formája, neve, székhelye, főtevékenysége, vezető tisztségviselő(k) neve(i) és lakóhelye(i)
  • létesítő okirat elfogadásának időpontját
  • hitelezőknek szóló felhívást

A megszűnő gazdasági társasággal szembeni követelések nem válnak lejárttá. Ha a követelés a közzététel előtt keletkezett, akkor a közzétételtől számított 30 napon belül a hitelező követelhet biztosítékot abban az esetben ha az átalakulás veszélyezteti a követelés kielégítését.

Jogutódlás során az új gazdasági társaságot a jogelőd jogai és kötelezettségei egyaránt terhelik. Szétválás esetén nem történik jogutódlás, mivel a jogutódlás módját szerződésben rögzítik a felek.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő társasággal szemben a törléstől számított 5 évig érvényesíthető a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekből származó követelés.

Érdemes elolvasni még

Milyen vállalkozást érdemes indítani 2020-ban?

Milyen vállalkozást érdemes indítani 2020-ban?

Az Opten céginformációs statisztikája alapján Magyarországon évről évre közel 30 ezer új vállalkozás kerül bejegyzésre. A jelenlegi koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági válság következtében sok magánszemély új vállalkozás indítása mellett döntött. A statisztika szerint idén márciusban közel 2400 cégalapítást regisztráltak. Cikkünkben részletezzük, hogy a koronavírusra való tekintettel most milyen vállalkozást érdemes indítani.

Tovább...
Fiatalok szja mentessége

Fiatalok szja mentessége

Az elmúlt évben meghozott változások után a személyi jövedelemadó (szja) mentesség körét jövőre kiterjesztik a 25 év alatti munkavállalókra is. Az intézkedés a gazdaság-újraindítási akcióterv része és nem titkolt célja, hogy segítse a fiatalok önállósodását és családalapítását.

Tovább...
Kft. alapítás feltételei és menete

Kft. alapítás feltételei és menete

A Kft. az egyik legnépszerűbb cégforma, többek között azért, mert a tagok anyagi felelőssége nem teljeskörű. A Kft. többféle lehet, de akár egyszemélyes, akár többszemélyes, az alapítás minden esetben bizonyos feltételekhez van kötve.

Tovább...