Cégalapításhoz szükséges adatok és dokumentumok


Cégalapításhoz szükséges adatok és dokumentumok

Cégalapításhoz szükséges szerződésminták és létesítő okirat helyes kitöltéséhez természetesen szükségesek meghatározott adatok, melyek egy részét dokumentumokkal is igazolni kell. A következőkben összegyűjtöttük, hogy mely dokumentumokat kell előkészíteni és milyen adatok birtokában végezhetünk cégalapítást.

A 2006-os (V.18.) cégbejegyzésről és cégnyilvántartásról szóló IM rendelet alapján kidolgozott szerződésminták kitöltésével, ügyvéd általi ellenjegyzésével és beadásával alapíthatóak cégek. Ezen szerződésminták tanulmányozásával áttekinthetjük, hogy melyek a cégalapításhoz szükséges adatok, dokumentumok. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat oldalán megtalálhatók a társasági formák szerinti szerződésminták és megtekinthetjük a minket leginkább érdeklő cégforma szerződésmintáját, így könnyen tisztába kerülhetünk például a Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok körével is.

A cégalapításhoz szükséges adatok egy része cégformától függetlenül ugyanaz. Ezek a következők:

Cégnév (adat)
Cégalapítás cégnév ellenőrzés elvégzése után tanácsolt. Olyan cégnevet kell választani, amelyik nem foglalt, sőt legalább 3 karakterrel eltér bármely már bejegyzett cégnévtől. A cégnév minimum 2 részből áll: kötelező egy vezérszó és a cégforma megnevezése. A vezérszó latin betűkkel írandó, de lehet betűszó, rövidítés vagy idegen szó is. A cégformán és vezérszón kívül a cégnév tartalmazhat még magyar szavakat. A cégnév leellenőrzése a e-cegjegyzek oldalon elvégezhető, vagy kérhető munkatársaink segítsége irodáinkban.

Székhely, telephely, fióktelep (adat+dokumentum)
Cégalapításkor kötelező megjelölni a cég székhelyét, továbbá nyilatkozni kell, hogy ez megegyezik-e a központi ügyintézés helyével. A cégalapításhoz szükséges dokumentumok meghatározása szerint rendelkezni kell a székhelyként megjelölt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjával és az ingatlan tulajdonosától kapott székhelyként való használatra jogosító okmánnyal. Fontos, hogy ha székhelyszolgáltatót keresünk fel, akkor a cég székhelyszolgáltatás bejelentése kötelező a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé.

Alapításkor meg lehet jelölni telephelyet és fióktelepet is, de ezekhez is szükséges tulajdoni lap és hozzájárulási nyilatkozat, mint a székhelyhez.

Tevékenységi kör (adat)
A cégalapítás szerződésmintájában fel kell tüntetni a végezni kívánt főtevékenységet és egyéb tevékenységeket, megnevezés és TEÁOR szám szerint. A tevékenységek között vannak, amik engedélykötelesek, de az alapításhoz nem szükséges az engedély megléte, azt elegendő a tevékenység megkezdéséig beszerezni.

Alapító tag(ok) és vezető tisztségviselő (adat+dokumentum)
A szerződés és létesítő okirat megírásához elengedhetetlen az alapító tag és vezető tisztségviselő neve, lakcíme, anyja neve, születés helye és időpontja, illetve adószáma. A rögzített adatok ellenőrzése és a megjelenő személy azonosítása végett szükség van valamilyen személy azonosítására alkalmas okmány (pl. személyi igazolvány, vezetői jogosítvány), lakcímkártya és adókártya felmutatására. Többszemélyes Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok köre kiterjed minden alapító tag irataira.

A cég bejegyzéséhez fel lehet tüntetni, hogy az ügyvezető munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban látja el feladatát, de ez nem kötelező.

E-mail cím (adat)
Cégalapításkor kötelező megjelölni a cég elektronikus kézbesítési címét, hivatalos e-mail címét a 2013. évi cég eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint.

Könyvvizsgáló (adat)
2006 óta nem kötelező könyvvizsgáló megbízása, de ha mégis szeretnénk ilyen szakembert alkalmazni, akkor a cégalapításhoz szükséges adatok közé tartozik a könyvvizsgáló nevének, lakcímének és kamarai nyilvántartási számának feltüntetése.

A szerződésminta és létesítő okirat kitöltéséhez még néhány részletet illetően előre döntést kell hozni. Többek között határozni kell a választani kívánt adózási formát, a jegyzett tőke (törzstőke) mértékét és összetételét, cégjegyzésre jogosult személyek körét, üzletrész megoszlását és nyereségben részesülést illetően.

Forrás: logoszcegcsoport.hu, ceginformaciosszolgalat.kormany.hu

Érdemes elolvasni még

Egyéni cég alapítása

Egyéni cég alapítása

Mik az egyéni cég előnyei az egyéni vállalkozással szemben, hogyan alapítható, és milyen lépések elengedhetetlenek az indításához? Olvassa el a részleteket cikkünkben!

Tovább...
Tudnivalók a cégmódosításról

Tudnivalók a cégmódosításról

Vannak esetek, amikor a vállalkozásnak cégmódosításra van szüksége, ugyanis alapvető adatai változnak meg. Érdemes tisztában lenni a vállalkozásoknak a cégmódosítás alapjaival, mikor is szükséges és mi lesz a menete, milyen költségekkel fog járni?

Tovább...
A székhely és a központi ügyintézés helye

A székhely és a központi ügyintézés helye

Az esetek többségében a cég székhelye egyúttal az a hely is, ahol a cég fő működése zajlik. Azonban a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a társaság székhelye és a központi ügyintézés helye más legyen.

Tovább...
Cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgároknak

Cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgároknak

Kifejezetten kedvező a cégalapítás Magyarországon külföldi állampolgároknak, hiszen 4-5 napos folyamatról beszélhetünk. Emellett a társasági adó 9%-os adókulcsa a legalacsonyabbak közé tartozik európiai viszonylatban. Nézzük, milyen társasági formát érdemes választani, miben segít a kézbesítési megbízott, és hogyan hozhat létre fióktelepet.

Tovább...