Ki a kézbesítési megbízott?


Kontír könyvelés

Kézbesítési megbízottra akkor van szükség, ha a bejegyzési kérelemben jogi személy nélküli gazdasági társaság van, külföldi jogi személy van, feltűntetett személy nem rendelkezik magyarországi lakcímmel. Kézbesítési megbízott szerepet betölthet bármely hazai székhellyel rendelkező szervezet, vagy állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. Fontos odafigyelni, hogy amennyiben szóban forgó személy a cég tagja, vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag, akkor nem tölthet be kézbesítési megbízotti feladatkört. A kézbesítési megbízott feladata, hogy átvegye és 15 napon belül kézbesítse a külföldi tulajdonos számára azokat a hivatalos iratokat, melyeket a hatóságok a cég működésével kapcsolatosan kiállítanak és kiküldenek. A hivatalos iratok kézbesítése scan-elés után, email-en keresztül történik. Kézbesítési megbízott kijelöléséhez, mellékelni kell a bejegyzési kérelemhez a megbízásra vonatkozó minden magánokiratot és közokiratot, továbbá a megbízás elfogadását bizonyító iratot.